Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na stránky www.milujuvino.cz. Vaše soukromé informace nebudeme předávat jakýmkoli dalším osobám jiným způsobem, než jak je uvedeno v tomto dokumentu. Prosím kontaktujte nás, pokud máte jakékoli otázky, které se mohou týkat níže uvedených informací.

Upozornění

Společnost milujuvino.cz, s.r.o. a naši partneři a distributoři se zavázali chránit Vaše virtuální soukromí. Uznáváme právo uživatelů na řádnou ochranu a správu jejich osobních údajů, které nám svěřili. Osobní údaje jsou definovány jako informace, které mohou být využity pro identifikaci určité osoby užívající stránky milujuvino.cz prostřednictvím formulářů a e-mailových adres uvedených na těchto stránkách.

Kdykoli získá milujuvino.cz nebo někdo jiným jejím jménem jakýkoli Osobní údaj, budeme usilovat o podniknutí přiměřených a potřebných kroků k ochraně Osobních údajů, které nám předáváte, před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

Váš účet

Pro vyplnění Vaší objednávky a pro umožnění kontaktu s Vámi nebo vyřizování dotazů souvisejících s Vaší objednávkou Vás požádáme o jméno, adresu, kontakt a dodací či fakturační údaje. Nepředáváme jakékoli jiné informace třetím stranám kromě kontaktních informací a informací o objednávce nezbytných pro její splnění. Nepředáváme ani neprodáváme e-mailové adresy.

Dárkové poukazy a dárky

V žádném případě neužíváme jakékoli informace uvedené v těchto objednávkách kromě těch, o něž jste požádáni při vyplnění objednávky.

E-mail a newsletter

Po podání objednávky prostřednictvím našich stránek obdržíte potvrzující e-mail a ve většině případů také e-mail s informacemi o odeslání objednávky.

Zasíláme náš newsletter, informační e-mail o aktualizaci zboží, produktů a informací o vínech, a to pouze našim uživatelům. V každém newsletteru jsou uvedeny instrukce o možnosti zrušení užívání stránek. Neprodáváme ani nepředáváme e-mailové adresy jiným společnostem. Užíváme e-mail jako prostředek získání zpětné vazby od našich zákazníků, a vyzýváme Vás tímto, abyste jakékoli dotazy či připomínky zasílali také e-mailem.

Cookies a sledování návštěvnosti

Taty webové stránky užívají „cookies“ a jiné sledovací technologie za účelem získání anonymních informací o obecných uživatelských trendech a statistikách, které užíváme pro vylepšení těchto webových stránek.

Souhlas

Užíváním těchto internetových stránek souhlasíte s podmínkami našeho online Prohlášení o ochraně osobních údajů a se zpracováním Osobních údajů ze strany milujuvino.cz za výše uvedenými účely.


Dárkové poukazy

Udělejte radost známým či kolegům a pořiďte dárkový certifikát na vína milujuvino.cz!

Přijímáme platební karty Visa a Mastercard