Podmínky poskytování služeb

Tyto podmínky poskytování služeb se vztahují na webové stránky www.milujuvino.cz. Prosím kontaktujte nás v případě jakýchkoli otázek týkajících se níže uvedených informací.

Akceptace podmínek

Užíváním stránek milujuvino.cz souhlasíte a jste vázání těmito podmínkami, které se uplatňují od prvního použití milujuvino.cz. Pokud nesouhlasíte s tím, abyste byli těmito podmínkami vázáni, prosím nepřipojujte se a/nebo neužívejte stránky milujuvino.cz.

Povinnosti uživatele

Tímto se zavazujete, že při užívání stránek milujuvino.cz se zdržíte následujícího jednání:

  • Úmyslného i neúmyslného porušování jakéhokoli platného právního předpisu.
  • Přístupu, manipulování nebo užívání veřejnosti nepřístupných součástí stránek nebo počítačového systému milujuvino.cz. Neautorizované osoby pokoušející se o přístup nebo manipulování s těmito součástmi mohou být stíhány podle zákona.

Užívání stránek milujuvino.cz

Nemáte oprávnění kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, stahovat, zasílat, rozšiřovat, vysílat, zveřejňovat nebo jinak užívat obsah milujuvino.cz jakýmkoli způsobem mimo užívání pro Vaši osobní nekomerční potřebu. Zároveň nejste oprávněni zpracovávat, měnit nebo vytvářet z obsahu stránek milujuvino.cz odvozené dílo kromě použití pro Vaši osobní nekomerční potřebu. Jakékoli další užívání obsahu stránek milujuvino.cz vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Sante Holding, s.r.o.

Duševní vlastnictví

Názvy, obrázky a loga identifikující stránky milujuvino.cz a její výrobky a služby jsou chráněny autorskými právy, průmyslovými vzory a ochrannými známkami společnosti Sante Holding, s.r.o. Žádné ustanovení těchto podmínek nesmí být vykládáno tak, že by znamenalo konkludentní, zákonnou nebo jinou licenci nebo právo užívat jakoukoli ochrannou známku, patent, průmyslový vzor nebo dílo podléhající autorskému právu společnosti Sante Holding, s.r.o. nebo jakékoli třetí osoby.

Vrácení zboží a jeho výměna

Pokud nejste z jakéhokoli důvodu spokojeni se svou objednávkou, prosím kontaktujte nás ve lhůtě 30 dnů od jejího přijetí. Můžeme přijmout zpět pouze vrácení neotevřeného zboží.

Zrušení objednávky

Pokud si přejete zrušit nebo změnit již podanou objednávku, učiníme vše potřebné pro splnění Vašeho požadavku. Poté, co však byla Vaše objednávka předána našemu zpracovatelskému centru a je zpracovávána nebo již byla odeslána, nelze ji již zrušit nebo změnit.

Dárkové poukazy a kupóny

Pro uplatnění Dárkového poukazu nebo Kupónu vložte kód v průběhu provádění objednávky v nákupním košíku a klikněte na Odeslat. Na jednu objednávku může být použit jen jeden propagační kód.

Změna ročníku

Vyhrazujeme si právo vyměnit objednaný ročník ve výjimečném případě, kdy již bude Vámi objednaný ročník vyprodán, a to pouze v případě, že takto vyměněný produkt lze považovat za rovnocenný nebo lepší ročník.

Platné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají podle právního řádu České republiky.

Kompletní obchodní podmínky


Dárkové poukazy

Udělejte radost známým či kolegům a pořiďte dárkový certifikát na vína milujuvino.cz!

Přijímáme platební karty Visa a Mastercard